Varför ryker bilen vitt? Och vad du bör göra

Behöver du akut bilbärgning eller hjälp på vägen?

Beroende på varifrån röken kommer betyder vit rök olika saker, det du ska vara extra uppmärksam på är om det ryker vitt från avgasröret även när bilen är varm. Det kan isåfall bero på att du har en spricka i topplocket vilket kan i längden leda till att motorn skär ihop. 

Den allra vanligaste orsaken till den vita röken från avgasröret är kondensvatten när motorn är kall och är helt ofarligt. När det är kallt ute och du startar bilen är den första röken vit och luktfri och efter en halv minut övergår till att bli osynlig igen är det uteslutande kondens.

Det är helt ofarligt och beror på att vatten har kondenserat när du stängde av bilen senast och avgasröret svalnade av och vatten samlades och nu blandas med avgaserna.

Upplever du att bilen ryker vitt och bilen inte fungerar korrekt just nu? Isåfall kontakta oss på Janssons Bilbärgning för direkthjälp ute på gatorna. Vi erbjuder bilbärgning i hela Stockholm.

Vanligaste orsakerna till vit rök från motorrum eller ur avgasröret

  • Kondensvatten i avgasröret (helt ofarligt)
  • Spricka i topplocket, behöver åtgärdas.
  • Bränsle som inte hunnit förbrännas, ska åtgärdas så snart som möjligt.
  • Överhettning, stäng av motorn och åtgärda omedelbart
  • Elfel, kör åt sidan och stäng av motorn så snart det är säkert

Vit rök på grund av sprucket motorblock

Om din bil är varmkörd och det ryker vitt ur avgassystemet som luktar lite sött är det en stor risk att du har en sprucken topplockspackning. Trots att sprickan kan vara väldigt liten läcker det in kylarvatten i cylindrarna som blandar sig med motoroljan, vilket i sin tur leder till de vita avgaserna.

Ett sprucket motorblock behöver inte betyda att bilen är helt förstörd, utan det kan gå att laga innan det spricker helt. Om det går för långt kommer den läckande kylarvätskan att leda till att motor överhettas och skär ihop. Men även om det inte går så långt som att motorn skär fungerar motoroljan inte så effektivt som den ska utan inblandningen med kylarvätskan kan skynda på förslitningen av motorn. 

Bilen ryker vitt av oförbränt bränsle

En anledning till att det kommer vita avgaser när du kör din bil kan det bero på att det läcker in mer bränsle i kolvarna än vad som hinner förbrännas. När inte allt bränsle hinner förbrännas som det ska leder det till att du kommer att se vita avgaser.

Det här fenomenet uppstår av fel på spridarna vilket leder till att för mycket bränsle sprutas in i en eller flera av kolvarna. Det kan vara svårt att avgöra vilken av spridarna det är fel på utan det enklaste är oftast att låta en mekaniker byta ut alla då det inte är speciellt dyrt.

Vit rök från motorrummet

Om det ryker vitt ur motorrummet när du kör kan det bero på att motorn har överhettats på grund av låg nivå på kylarvattnet. Kylsystemet är ett slutet system och ska sällan eller aldrig behöva påfyllning, men det kan uppstå skador på systemet vilket leder till låga nivåer och motorn kokar.

Det är väldigt skadligt för motorn och du måste omedelbart köra åt sidan, stanna och stänga av motorn för att minimera risken för skador. Innan du kör vidare behöver du fylla på med kylarvätska och så snart som möjligt få läckan lagad.

Har din bil vattenkyld turbo kan du även råka ut för att det läcker in olja från turbon i kylarvattnet eller kylarvatten i turbons olja. Oavsett åt vilket håll det läcker kan det ryka vit rök från motorrummet. Det kan pågå en längre tid utan att du märker någon skillnad på prestandan utan helt plötsligt skär turbon ihop. 

Se alltid till att låta en bilmekaniker se över bilen när du ser tecken på fel på turbon för att minimera dyra skador.

Elsystemet ryker – Lösning

Även om det är ovanligt kan du få överhettning av elsystemet eller generatorn vilket ger en vit rök och en skarp lukt. Eftersom alla kablar i bilen är isolerade är det sällan som kortslutning i elsystemet sker. Men det händer att kablarna ligger och skaver mot något eller att skadedjur som möss gnager på kablarna vilket kan leda till att den oskyddade ledaren kortsluter.

Om generatorn av någon anledning blir överhettad och oftast tänds lågspänningsvarning eller motorlampan på instrumentpanelen. Sker detta behöver du stanna så snart det är säkert och bogseras därifrån för att inte riskera att få motorstopp på olämplig plats.

Bilbärgning i Stockholm

Vi hjälper dig att bärga bilen eller andra fordon i hela stor Stockholm