Vad gör jag om jag har fyllt bensin i min dieselbil?

Behöver du akut bilbärgning eller hjälp på vägen?

Att råka fylla bensin i en dieselbil är ett misstag som kan hända vem som helst, och det är viktigt att veta hur man hanterar situationen på bästa sätt för att minimera skadorna på bilen. På Janssons Bilbärgning förstår vi vikten av att agera snabbt och korrekt när olyckan är framme.

Här är vad du behöver veta om problemet och varför det är kritiskt att hantera det omedelbart.

Snabbt svar: Vad du ska göra om du fyllt bensin i en dieselbil

Stäng av motorn, försök inte starta bilen och ring omedelbart Janssons Bilbärgning för hjälp. Klicka på knappen nedanför för att ringa oss direkt eller gå till vår sida för bilbärgning i Stockholm.

Skillnader mellan bensin och diesel

För att förstå varför det är problematiskt att fylla bensin i en dieselbil är det först nödvändigt att känna till skillnaderna mellan dessa två typer av bränsle:

 • Kemiska och tekniska skillnader: Bensin och diesel är två olika typer av bränsle med skilda kemiska sammansättningar. Diesel är tjockare och oljigare än bensin och har en högre energitäthet. Diesel används vanligtvis i motorer som kräver högre kompression, medan bensinmotorer är designade för att fungera med ett lättare och mer flyktigt bränsle.
 • Varför det är problematiskt att blanda dem: När bensin blandas med diesel i en dieselmotor, kan det leda till allvarliga problem. Bensinens lägre smörjande egenskaper kan orsaka skador på dieselmotorns bränslesystem, inklusive bränslepumpen och spridarna. Detta kan resultera i dyrbara reparationer.

Hur det påverkar motorn

Om du startar en dieselbil som har fyllts med bensin, kan det snabbt leda till omfattande skador. Här är några av de potentiella problemen:

 • Potentiella skador: Bensinens brist på smörjning kan orsaka att delar av motorn överhettas och slits ut snabbare än normalt. Detta kan i sin tur leda till att bränslepumpen skär ihop eller att spridarna går sönder.
 • Symptom på felaktigt bränsle: Tecken på att du kan ha fyllt fel bränsle inkluderar att motorn inte startar, misständningar, ojämn gång och eventuellt att bilen stannar helt. Om du märker någon av dessa symptom, stäng av motorn omedelbart för att förhindra ytterligare skador.

Janssons Bilbärgning är vi specialister på att hantera sådana nödsituationer. Om du har fyllt bensin i din dieselbil, är det avgörande att inte starta motorn och att kontakta oss omedelbart. Vår erfarna personal kan hjälpa dig att transportera bilen till en verkstad för att undvika omfattande skador och kostsamma reparationer. Vi är tillgängliga dygnet runt för att ge snabb och pålitlig hjälp när du behöver det som mest.

Omedelbara åtgärder

När du inser att du har fyllt bensin i din dieselbil, är det kritiskt att agera snabbt för att minimera skadorna. Här är de steg du bör följa direkt efter att misstaget har inträffat.

1. Stäng av motorn

Det första och viktigaste steget är att stänga av motorn om den är igång. Starta inte bilen om du har upptäckt misstaget medan bilen är avstängd.

 • Varför det är viktigt att inte starta bilen: Om du startar motorn med fel bränsle i tanken kan bensinen snabbt cirkulera genom bränslesystemet och motorn, vilket kan orsaka betydande skador på bränslepumpen, spridarna och andra viktiga komponenter. Genom att inte starta bilen minimerar du risken för dessa allvarliga problem.

2. Sätt bilen i friläge

Efter att ha stängt av motorn, sätt bilen i friläge. Detta förbereder bilen för att flyttas utan att motorn behöver startas.

 • Förberedelser för att flytta bilen utan att starta motorn: Att sätta bilen i friläge gör att den kan rullas eller bärgas utan att motorn används. Detta är viktigt för att undvika ytterligare cirkulation av det felaktiga bränslet genom systemet.

3. Kontakta hjälp

Nästa steg är att kontakta en bärgningsfirma för att få professionell hjälp. På Janssons Bilbärgning är vi specialister på att hantera situationer där fel bränsle har fyllts i en bil. Vår erfarna personal kan snabbt och säkert bärga din bil till en verkstad för att tömma bränsletanken och förhindra skador på motorn.

 • Ring ett bärgningsföretag: Det är viktigt att få professionell hjälp så snart som möjligt. Ring Janssons Bilbärgning på vårt journummer, och vi kommer att skicka ut en av våra erfarna bärgningsoperatörer för att hjälpa dig.
  • Information du behöver ge dem: När du ringer, var beredd att ge detaljer som bilens märke och modell, din exakta plats och en beskrivning av problemet. Detta hjälper oss att förbereda oss och ge den bästa möjliga servicen.
 • Undvik att försöka köra till verkstaden själv: Det kan vara frestande att försöka köra bilen till närmaste verkstad, men detta kan leda till omfattande skador på motorn. Att försöka köra bilen med fel bränsle kan förvärra problemet och leda till dyrare reparationer. Låt istället professionella hantera bärgningen.

Förebyggande åtgärder

För att undvika den stress och de potentiella kostnader som kommer med att fylla fel bränsle i din bil, är det bäst att vidta förebyggande åtgärder. Här är några praktiska tips som kan hjälpa dig att undvika att göra detta misstag.

3 tips för att undvika att fylla fel bränsle

 1. Tydliga märkningar på tanklock och nycklar
  • Ett enkelt sätt att påminna dig själv om vilket bränsle din bil använder är att märka tanklocket eller nyckeln. Du kan använda klistermärken eller färgkodade märkningar som indikerar rätt bränsle.
 2. Fokus och uppmärksamhet vid tankning
  • Det är lätt att bli distraherad när du tankar bilen, särskilt om du har bråttom. Ta dig alltid tid att kontrollera att du använder rätt pump och att du har valt rätt bränsle innan du börjar tanka. Dubbelkolla skyltarna och bränslepumpens färgkodning.
 3. Påminnelser i bilen
  • Placera en liten påminnelse på instrumentbrädan eller vid tanklocket som indikerar vilket bränsle din bil använder. Detta kan vara särskilt användbart om du kör flera bilar med olika bränsletyper.

Användning av bränsletillsatser

Förutom att vara noggrann med att fylla rätt bränsle, kan användning av bränsletillsatser bidra till att hålla ditt bränslesystem rent och i gott skick.

 • För- och nackdelar med bränsletillsatser
  • Fördelar: Bränsletillsatser kan förbättra bränslets smörjande egenskaper, vilket är särskilt viktigt för dieselmotorer. De kan också hjälpa till att hålla bränslesystemet rent och förbättra motorprestandan.
  • Nackdelar: Det är viktigt att använda rätt typ av bränsletillsats för din bil. Felaktig användning kan leda till problem med bränslesystemet. Läs alltid tillverkarens rekommendationer och rådgör med en expert om du är osäker.

Säkerhetsrutiner för företag

Om du har ett företag med en fordonsflotta, är det extra viktigt att ha säkerhetsrutiner på plats för att undvika att fylla fel bränsle.

 • Utbildning av personal: Se till att alla förare är medvetna om vikten av att använda rätt bränsle och ge dem utbildning om hur man undviker misstag vid tankning.
 • Regelbundna kontroller: Implementera rutiner för att regelbundet kontrollera att fordonen fylls med rätt bränsle, särskilt om ni har flera fordon med olika bränsletyper.

Genom att följa dessa förebyggande åtgärder kan du minimera risken för att fylla fel bränsle i din bil och undvika de potentiella kostnader och problem som följer med det. På Janssons Bilbärgning är vi alltid redo att hjälpa dig om olyckan skulle vara framme, men vi hoppas att dessa tips hjälper dig att undvika sådana situationer.

Relaterade artiklar

Bilbärgning i Stockholm

Vi hjälper dig att bärga bilen eller andra fordon i hela stor Stockholm